Kau­pun­ki­po­li­tiik­ka

Kaupungissa on tilaa kaikille!

Suomalaisista jo 70 % asuu kaupunkiseuduilla ja suunta on kasvamaan päin. Tavoite ekologisen ja elävän kaupungin rakentamisesta ei siis ole enää mikään pienen vähemmistön asia, vaan enemmistöä koskettavaa arkitodellisuutta. Me Kallion Vasemmistossa olemme sitä mieltä, että Kallio on erinomainen kaupunginosa – ja toivomme, että se voisi toimia esimerkkinä myös uusille asuinalueille.

Kalliossa näkyy se, mitä tiiviissä kaupungissa asumalla voi saada oman takapihan sijaan: lähipalvelut, elävää kaupunkikulttuuria ja toimivan julkisen liikenteen. Tiiviin ja ekologisen kaupungin rakentaminen vaatii toteutuakseen voimakasta tahtoa ja oikeanlaista politiikkaa. Vasemmiston tavoitteiden mukaista kaupunkia ei rakenneta pelkästään  autoille tai varakkaille. Kaupungissa on tilaa kaikille.

Liikenne

Yksityisautoilua vähennetään tekemällä julkisesta liikenteestä houkuttelevampaa ja toimivampaa. Tämä toteutetaan uudistamalla yhteyksiä, innovatiivisilla liikennevälineillä ja Tallinnan malliin toteutettavalla ilmaisella joukkoliikenteellä. Liikennesuunnitelmissa ja -päätöksissä kevyt liikenne ja joukkoliikenne asetetaan etusijalle yksityisautoiluun nähden.

Hämeentiestä tehdään joukkoliikenteen ja pyöräkaistojen Hämeenkatu, jolta on hyvät yhteydet Hakaniemen läpi aina Baanalle asti.

 • Helsinkiin entistä parempaa ja edullisempaa julkista liikennettä
 • Lisää pyöräkaistoja
 • Hämeentiestä pyöräkaistallinen Hämeenkatu

Energia

Moderni yhteiskunta tarvitsee energiaa, mutta ilmastomme ei kestä nykyisiä hiilidioksidipäästöjä. Pelkästään Kalliossa sijaitseva Hanasaaren voimalaitos tuotti vuonna 2013 hiilidioksidia 0,9 miljoonaa tonnia.

Suomen tulee pyrkiä eroon fossiilisista polttoaineista ja siten myös Hanasaaren voimalaitoksesta mahdollisimman pian. HELEN:in suunnittleman uuden, biopolttoaineita käyttävän voimalan rakentamista Vuosaareen tulee tukea sekä varmistaa, että uusi voimalaitos ei käytä hiiltä ja tällä tavoin sido Helsinkiä vuosikymmeniksi vanhanaikaiseen ja saastuttavaan energianlähteeseen.

 • Suomen ja Helsingin tulee luopua pikaisesti fossiilisista polttoaineista.
 • Hanasaaren voimalaitos on suljettava eikä uusia hiilivoimaloita tule rakentaa

Sosiaaliturva

Sosiaaliturva on uudistettava, koska se ei vastaa ihmisten arjesta nousevia tarpeita. Kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevat joutuvat tekemisiin kaikkein monimutkaisimman tukijärjestelmän kanssa. Eikä tämä ole pieni joukko – toimeentulotukeen joutuu turvautumaan neljännesmiljoona kotitaloutta. Erilaisia elämäntilanteita ja työsuhteita tukemaan sopii parhaiten yksinkertainen tukijärjestelmä, perustulo, joka kuuluu kaikille – puolison tai asuinkumppanin tuloihin katsomatta.

Perustulo tarkoittaa toteutuessaan sekä sosiaaliturvan muotojen että verotusjärjestelmän perusteellista uusimista. Tavoitetta voidaan kuitenkin lähestyä pienin askelin.

 • Kaikista tuista tulee tehdä yksilökohtaisia
 • Tukimuotojen tulee olla vastikkeettomia
 • Kaikkien tukimuotojen tulee olla riittävällä, asumisen ja elämisen mahdollistavalla tasolla

Asuminen

Alueiden sosiaalinen eriarvoistuminen estettävä: tähän vaikutetaan asuntorakenteella ja kattavilla lähipalveluilla. Kaikilla alueilla tulisi olla sekä julkisesti tuettua, sosiaalista asuntotuotantoa sekä kovan rahan asuntoja.

Asuinrakentamisen tavoitteista on jääty Helsingissä vuosi toisensa jälkeen. Kohtuuhintaisten asuntojen puute paitsi uhkaa koko alueen kasvua ja kehitystä, myös nielee suuren osan pääkaupunkiseudulla asujien tuloista. Vain riittävä tarjonta alentaa kestävästi asumisen hintaa. Tiukasta autopaikkanormista tulee luopua – tällä hetkellä se mm. rajoittaa lähiöiden täydennysrakentamismahdollisuuksia ja nostaa rakennuskustannuksia.

 • Kaikilla alueilla on tasapainoisesti julkisesti tuettua asuntotuotantoa sekä kovan rahan asuntoja
 • Autopaikkanormista luovutaan etenkin hyvien liikenneyhteyksien päässä
 • Julkista asuntotuotantoa lisätään

Seniorikalliolaiset

Vanhempi väestö jää usein näkymättömiin trendikkäästä ja nuorekkaasta Kalliosta puhuttaessa. Yli 65-vuotiaita on Kallion ja Alppiharjun alueen asukkaista kuitenkin noin 13%.

Kalliossa haasteita vanhuksille asettavat mm. asuntojen ja asuinympäristön sopimattomuus ikäihmisille sekä yksinäisyys. Suurin osa Kallion vanhuksista on pienituloisia. Kaupunkisuunnittelussa tulisi ottaa huomioon vanhusten tarpeet julkisissa tiloissa lisäämällä mm. levähdypaikkoja ja esteettömyyttä. Lähipalvelut sosiaali- ja terveyspalveluista lähikauppoihin ja kirjastoihin ovat vanhuksille ensiarvoisen tärkeitä. Kinaporin kaltaisia palvelukeskuksia, joissa tarjotaan mm. monipuolista harrastustoimintaa vanhuksille tulisi olla lisää. Samalla tulisi pohtia myös pienituloisille avoimien senioritalojen perustamista.

 • Kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon vanhusten tarpeet niin levähdyspaikkojen kuin esteettö myydenkin näkökulmasta.
 • Kaupunki tukee vanhusten yksinäisyyteen puuttuvia aloitteita

Kaupunkikulttuuri

Asukkaiden omaehtoisen kaupunkikulttuurin vahvistuminen on ollut yksi viime vuosien kaupunki-ilmiöistä erityisesti Helsingissä. Varsinkin Kallio on tullut tunnetuksi vireästä kaupunkikulttuuristaan ja erilaisista kaupunkilaisten järjestämistä tapahtumista ja tempauksista. Kehitys on ollut myönteistä ja Kallion Vasemmisto haluaa tukea aktiivisen ja omaehtoisen tekemisen syntymistä ja toteutumista alueella.

Kaupunkikulttuurin ja siitä käytävän keskustelun tulisi kuitenkin olla monipuolista, osallistavaa ja kaikille alueen asukkaille avointa. Se ei ole vain katubileiden järjestämistä tai Ravintolapäiviä vaan myös erilaisten ihmisryhmien ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien turvaamista sekä tulevaisuuteen katsovaa vaikuttamista.

 • Kaupungin tarjoamista tukirakenteista, kuten urheilukentistä, kirjastoista ja puistoista tulee pitää huolta elävän kaupunkikulttuurin synnyttämiseksi ja ylläpitämiseksi.
 • Kallioon tarvitaan moderni, julkinen kylätalo, jota voidaan kehittää esimerkiksi Kallion kirjaston yhteyteen.
 • Hakaniemen toritoiminta on säilytettävä ja iltakäyttöä lisättävä.

kallion vasemmisto 2015