Hal­li­tuk­sen ko­kous

Kal­lion va­sem­mis­ton joh­to­kun­nan ko­kouk­set ovat kai­kil­le avoi­mia ja nii­den alus­sa ja lo­mas­sa käy­dään ai­na yleis­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua.


Muut tapahtumat

2023

Mar­ras­kuu

29.11.2023   |   Helsinki

Pik­ku­jou­lu

Kallion Vasemmiston pikkujoulu

Lue lisää

Lo­ka­kuu

31.10.2023   |   Helsinki

Kal­lion Va­sem­mis­ton syys­ko­kous

Tervetuloa. Syyskokouksessa valitaan ensi vuoden toimihenkilöt.

Lue lisää

23.10.2023   |   Helsinki

Hel­sin­gin Va­sem­mis­ton uusien il­ta

Helsingin Vasemmiston uusien ilta

Lue lisää

09.10.2023   |   Helsinki

Kal­lion Vsem­mis­ton uusien il­ta

Kallion Vasemmiston uusien ilta

Lue lisää

04.10.2023   |   Helsinki

Kau­pun­gin­ta­lo­kier­ros Paa­vo Ar­hin­mäen kans­sa

Lue lisää